backpic.png

PORADENSKÁ ČINNOST

DATEL Ledeč s.r.o. si klade za cíl doplnit hmotné dodávky technologického zařízení širokým spektrem předávaných informací, neboť jsme si vědomi toho, jak velkým podílem na celkové spokojenosti zákazníka se podílí poradenská činnost. 

Tato činnost je zaměřena především do následujících oblastí: 
Předprodejní servis – jehož náplní je soubor činností vedoucích k doporučení a výběru technologie povrchových úprav optimalizované pro konkrétní produkt.

V této fázi jsou využívány tyto formy poradenské činnosti: 

  • zhotovení vzorků a pomoc při jejich vyhodnocení, výběr variant povrchové úpravy s ohledem na zadaná kritéria životnosti, vzhledu, kapacity, ekonomii provozu a dalším hlediskům. 
  • návrh technologického postupu a vypracování projekčních návrhů . V této etapě jsou zohledněny místní podmínky budoucí realizace, tj. prostorové možnosti, zdroje energií, požadavky na ochranu životního prostředí a další vlivy. 
 
Prodejní servis - v jehož rámci je uživateli předáván široký souhrn informací, zkušeností a poznatků, které mu usnadní rozjetí nové technologie. Informační otevřenost a snaha o maximální pomoc zákazníkovi s náběhem nového zařízení je fy DATEL Ledeč s.r.o. považována za nedílnou součást hmotné dodávky zařízení.

Měření teplot vypalovacího procesu

Pro optimální rozložení a průběh teplot při vytvrzování práškových barev nebo sušení dílů po předúpravě, provádíme prostorové měření teplot uvnitř pracovníhoprostoru pecí. 

Používané měřidlo: CURVE – X2 

Přístroj umožňuje zaznamenat průběh teplot až z šesti čidel po celý průběh vypalovacího cyklu. U průběžných pecí prochází zavěšen v termoboxu na podvěsném dopravníku celým úsekem vytvrzování. Zaznamenaná data jsou po ukončení měření zobrazena na displeji a lze je přímo vytisknout. 

Po analýze naměřených hodnot je o měření vystaven protokol s grafickým znázorněním průběhu teplot procesu a vyhodnocení procesu vytvrzování. 

Měření provádíme při instalaci nových zařízení nebo v případě potřeby při kontrole a seřízení již provozovaných pecí.

 

 

fotka k novince: 1.jpgfotka k novince: 2.jpg
Podívejte se jak to u nás vypadá a jak to funguje. Prezentace povrchových úprav
Spustit video
Naše výrobky jsou certifikovány ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně
Přehled certifikátů

Reference

partner0.png
partner2.png
partner3.png
partner4.png
partner5.png
partner6.png


© 2016 DATEL Ledeč s.r.o. I edited by n.e.s.p.i.