backpic.png

O FIRMĚ

Společnost byla založena v r.1992 a od svého založení je zaměřena na dodávky zařízení práškových lakoven. O úspěšnosti jejího působení svědčí desítky realizovaných pracovišť, které firma v každém roce zrealizuje. Vysokou technickou úroveň dodávaných zařízení potvrzují i dodávky zahraničním odběratelům i úspěšná spolupráce s významnými zahraničními firmami.

Kromě výroby a prodeje jednotlivých komponent (nanášecí kabiny, práškové lakovny, fluidní lakovny, dopravníky, sušárny, aplikační technika, vytvrzovací pece) zajišťuje firma i finální dodávky kompletních projektovaných souborů lakoven, které zahrnují předúpravu povrchu (chemickou i mechanickou), likvidaci odpadních vod, systémy dopravy a manipulace s výrobky atd. 

Samostatnou skupinou výrobků jsou sušící a ohřívací pece. Sušící pece jsou určené pro operace sušení povrchu výrobků po „mokrých“ operacích předúpravy, nebo pro sušení povrchů lakovaných vodou ředitelnými, nebo rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. V těchto případech jsou pece v provedení odpovídajícímu použití hořlavých kapalin. Ohřívací pece jsou používány pro nejrůznější technologické ohřevy ve strojírenských i chemických provozech. 

Ve všech případech jsou pece konstruovány individuálně podle požadavků zadavatele.

Podívejte se jak to u nás vypadá a jak to funguje. Prezentace povrchových úprav
Spustit video
Naše výrobky jsou certifikovány ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně
Přehled certifikátů

Reference

partner0.png
partner2.png
partner3.png
partner4.png
partner5.png
partner6.png


© 2016 DATEL Ledeč s.r.o. I edited by n.e.s.p.i.